PS comp
"...všetko zo sveta počítačov"
Business picture

Evidencia obecných poplatkov + pokladňa

umožňuje vedenie evidencie obecných poplatkov - daň z pozemkov, stavieb, TKO, miestny rozhlas, vodu ... a ostatné Vami zadefinované poplatky. evidenciu pokladne - príjmy, výdaje, automatický prenos uhradených poplatkov tlač zostáv - sumár poplatkov, zaplatené poplatky za vybraté obdobie, pohľadávky - možnosť triedenia podľa druhu poplatku, kniha pokladničných dokladov archiváciu a obnovu údajov, ročnú uzávierku

Novinky

  • Predaj a servis registračných pokladníc VAROS-ekasa

Kontakt

PS comp - Patrik MATUŠÍK
Nové Sady 104
951 24

Tel.:0903 537 635
 
Email:pscomp@pscomp.sk


Stanislav Matušík

Tel.:0904 039 621
Email:s.matusik@pscomp.sk